Gokken andere geloven

Veel mensen vinden gokken een leuk en soms erg winstgevend tijdverdrijf. Zij spelen bij een (online) casino voor het plezier, voor de spanning, en voor het geld dat ze regelmatig winnen. Er zijn ook mensen die gokken als een probleem zien, als iets dat tot verslaving leidt, of dat fundamenteel verkeerd is. Iedereen van ons heeft wel een eigen mening over dit onderwerp. Voor veel mensen wordt hun mening ook gevormd door wat hun religie over gokken zegt. Niet alle geloven vinden gokken slecht, zoals sommigen denken. Maar er wordt in heilige boeken en door priesters, imams en dominees wel degelijk een standpunt ingenomen. Vraag jij je af wat de grote religies van de wereld over gokken zeggen?  In dit artikel bespreken we de standpunten over gokken andere geloven.

De islam en gokken

De islam kent een bestempeling van daden als “halal” (volgens de voorschriften) en “haram” (niet volgens de voorschriften). Het is geschreven dat de profeet Mohammed (vzmh) gokken afkeurde en het duidelijk als haram bestempelde. Het wordt gezien als het afnemen van het geld van een andere persoon, en zelfs vergeleken met stelen. Ook wordt er binnen de islam op gewezen dat een gokker zichzelf en zijn naasten schade kan toebrengen. Zeker als gokgedrag uit de hand loopt en tot geldnood leidt. Er is echter één maar – in de tijd van de profeet waren er nog geen casino’s. Het is dus niet duidelijk of het winnen van geld van een groot bedrijf ook als haram geldt.

Het Katholieke Christendom en gokken

Het Katholicisme is toleranter dan veel andere geloven ten opzichte van gokken. Het is toegestaan, zolang het “deugdelijk” is – zolang er ethisch goed gehandeld wordt. Dat betekent in de praktijk:

  • zolang alle spelers gelijke kansen hebben.
  • zolang het verdiende geld (deels) wordt besteed aan goede zaken.
  • zolang gokken niet leidt tot schade aan zichzelf of anderen.
  • zolang de primaire motivatie voor het spel plezier en verbondenheid is.

Bovendien moet een Katholiek in het oog houden dat gokken slechts een spel is, en nooit een manier om een inkomen te verdienen. Daarvoor is het belangrijk om hard te werken.

Het Protestantse Christendom en gokken

Het Protestantse Christendom is niet heel duidelijk over of gokken slecht gedrag is of niet. Er wordt vaak gedacht dat in de Bijbel specifiek staat dat gokken slecht is. Dat wordt echter nergens zo in die woorden aangegeven. Het dichtst bij deze uitspraak dat de Bijbel komt is, dat het “liefde voor geld”  en verspilling afkeurt. Het is dus niet goed om hebberig en gierig te zijn, en koste wat kost geld willen verdienen.

Aan de andere kant zou je puur op basis van deze teksten ook kunnen zeggen dat hard werken, sparen, beleggen en andere manieren van geld verdienen dan slecht zijn. Bovendien spelen de meeste mensen casinospelletjes niet alleen om het geld. Het gaat ze minstens zo erg om de spanning en het vermaak dat casino games bieden. En zolang je het gewonnen geld niet verspilt, maar gebruikt voor jou, je familie of je levensbenodigdheden, zou het in orde moeten zijn.

Hindoeïsme en gokken

Het hindoeïsme is één van de oudste geloven ter wereld. Centraal staan de concepten van karma en wedergeboorte. In dit leven bepalen de daden van iemand hoe zijn volgende leven eruitziet. Zondige daden, overmaat en verspilling kunnen leiden tot een slecht karma en dus een wedergeboorte in een lagere status. Volgens veel hindoes is plezier en vermaak toegestaan – mits het met mate gebeurt en het geen negatieve gevolgen heeft. Daaruit volgt dat gokken toegestaan is. Zolang het niet tot verslaving leidt of geld kost dat voor belangrijke zaken nodig is. Veel hindoes gokken graag, onder andere tijdens het vijfdaagse Divali-feest. Zelfs kinderen mogen dan meedoen met wedden.

Boeddhisme en gokken

Volgens deze religie is gokken vrij onschuldig, zolang het om het plezier gaat. Gokken met een recreatief oogmerk kan leiden tot geluk en binding met de medemens. Als het oogpunt vooral is om geld te verdienen, dan is dat verkeerd. Hebzucht heeft geen plaats binnen het boeddhisme. Ook wordt de mens aangemoedigd om zich te bevrijden van verslavingen en aardse behoeften. Gokken wordt dus niet bestempeld als zonde, maar het moet met mate en met de juiste motivatie worden gedaan.

Jodendom en gokken

Binnen de Joodse religie wordt gokken niet strikt verboden, maar wel gezien als problematisch. Ten eerste is er een praktisch aspect, namelijk de kans dat een gokker geld verliest en tot armoede vervalt. Ten tweede is er een moreel aspect. Gokken vermeerdert weliswaar het bezit van de winnaar, maar dat gaat ten koste van de verliezer(s). Als geheel brengt het voor de gemeenschap geen extra waarde mee. Daarom wordt binnen het Jodendom gokken als een zonder beschouwd.

Mag je gokken andere geloven uit Azië

Er zijn nog een aantal geloven die (binnen Nederland) minder aanhangers hebben dan de genoemde, grotere religies. Toch hebben deze geloven een duidelijk standpunt op het gebied van spelen voor geld.

Gokken en Jaïnisme

Jaïnisme wijst in zijn filosofie op zeven activiteiten die slecht kunnen zijn voor iemands karma. Die worden zelfs omschreven als verslavingen. Voorbeelden zijn het drinken van alcohol, jagen, stelen, het begeren van vrouwen – en ook gokken. Matiging van begeerten is een belangrijk concept. Jains eten bijvoorbeeld weinig vlees en onthouden zich van geweld. Hoewel er geen strikte verboden zijn, past gokken dus niet bij dit geloog.

Gokken en Sikhisme

Binnen dit Aziatische geloof is het van belang om een goed en eerlijk leven te leiden. Ook de zorg voor anderen is onderdeel van zo’n leven. Een aantal handelingen zijn daardoor niet moreel verantwoord. Criminaliteit, het gebruik van alcohol, en ook gokken zijn een paar van deze activiteiten. Er wordt binnen het Sikhisme gewaarschuwd voor vijf ondeugden. Daarvan hzijn hebzucht/begeerte en liefde voor aardse zaken er twee van. Dat zou de achtergrond kunnen zijn van de houding van de meeste Sikhs tegenover gokken.

Gokken en Confucianisme

Het standpunt van de leer van Confucius over gokken is niet duidelijk. Er wordt gezegd dat gokken tot sociale onrust zou kunnen leiden, en daardoor af te raden is. Dit valt niet met zekerheid te zeggen.

disclaimer
€250 + 0 FS